Individualne vežbe

U zavisnosti od vaših tegoba i potreba, prilikom prvog pregleda posavetovaćemo vas koja je optimalna terapija za vas i koji vam tip vežbi preporučujemo. Ukoliko vaša dijagnoza zahteva viši nivo posvećenosti predložićemo vam individualno vežbanje sa našim timom.

Individualne vežbe primenjujemo kod rehabilitacije neuroloških oboljenja, rehabilitacije sportskih povreda i fraktura, težih reumatskih oboljenja – rehabilitacije zapaljenskog i mataboličkog reumatizma, kao i kod habilitacije i rehabilitacije dece.

Uvek smo tu da vam pružimo ono što je najbolje za vas.