Fizio Ahil tim

Fizio Ahil se rodio kao potreba Dragane, glavnog fizioterapeuta, da pomogne ljudima i sa njima podeli svoje iskustvo. Cilj joj je da njeni pacijenti iz centra Fizio Ahil izađu zadovoljni i svesni da je rad na poboljšanju fizičkog stanja rad na poboljšanju kvaliteta života.

Dragana Glišić Glavni terapeut

Dragana Glišić je diplomirani fizioterapeut iz Beograda. Fizioterapijom se bavi već 30 godina, a od 1997. svoje znanje i ljubav prema struci prenosi i učenicima u Srednjoj medicinskoj školi Beograd kao nastavnik praktične nastave.

Dragana Glišić

Marija Stamenić i Aleksandar Rašić čine Draganin dugogodišnji tim. Pridružili su joj se još za vreme srednje škole, u kojoj im je bila nastavnica praktične nastave. Dragana je lično njih odabrala da budu članovi njenog tima i da nastavi da im prenosi svoje znanje.

Uvek smo tu da vam pružimo ono što je najbolje za vas.